Alle mensen

Eline Evers

Eline Evers

lid

social media/website/werkbezoeken
Jeroen Louws

Jeroen Louws

Fractievoorzitter

Algemene zaken; Financiën; Personeel; Democratisering; Bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening; Samenwerking/Spiegeling; Veiligheid en VRZ
Caroline Diepeveen

Caroline Diepeveen

vice-voorzitter

Jeugdzorg, WMO, Passend Onderwijs; Armoede- en minimabeleid; Onderwijshuisvesting; UCR; Welzijn; Accommodaties; Subsidies; Volksgezondheid; Cultuur; Sport; Minderhedenbeleid; Speelruimte; Jongeren
Mehmet Kavsitli

Mehmet Kavsitli

Secretaris

Ruimtelijke ordening; Infrastructuur; Verkeer en vervoer; Parkeren; Grondbedrijf; Reiniging en groen; Duurzaamheid; Milieu; Gebouwenbeheer; Wonen en stadsvernieuwing; Monumenten; Economische zaken; Recreatie en toerisme
Marijn Dieleman

Marijn Dieleman

penningmeester

Jeugdzorg, WMO, Passend Onderwijs; Armoede- en minimabeleid; Onderwijshuisvesting; UCR; Welzijn; Accommodaties; Subsidies; Volksgezondheid; Cultuur; Sport; Minderhedenbeleid; Speelruimte; Jongeren
Aty Harwijne-Vroomman

Aty Harwijne-Vroomman

Secretaris

Vacant

Vacant

Voorzitter

Nellie de Bont

Nellie de Bont

Lid

Tom van Aalst

Tom van Aalst

lid

Nutsbedrijven; Monumenten; Infrastructuur; Milieu; Stadsvernieuwing; Openbare ruimte
Evie Malawauw

Evie Malawauw

lid

Veiligheid; Financiën; Personeel; Internationale samenwerking
Ron Bielok

Ron Bielok

bestuurslid