20 oktober 2016, om 20:00, Palet aan de J. van Reigersbergstraat 64 in Middelburg | Palet aan de J. van Reigersbergstraat 64 in Middelburg

Algemene Ledenvergadering

Beste partijgenoten,

Hebben jullie ook het gevoel dat we maatschappelijk en politiek in een merkwaardige, dubbelzinnige periode leven? Nederland behoort op vele welvaartslijstjes tot de top in de wereld, maar ons collectief welbevinden en vooral toekomstverwachting lijkt daar haaks op te staan. Hoe komt dat en wat valt daar op lokaal en nationaal nivo aan te doen? Dat zijn de centrale vragen die we op onze a.s. najaarsledenvergadering met elkaar zouden willen bespreken.

Die algemene ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op donderdagavond 20 oktober a.s. vanaf 20:00 uur in de mediatheek van wijkcentrum Palet aan de J. van Reigersbergstraat 64 in Middelburg.

Eerst willen we kort enkele formeel verplichte zaken als vaststelling begroting 2016, bestuursverkiezing en aanpak op hoofdlijnen van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 aan jullie voorleggen. Geïnteresseerden voor het bestuur zijn van harte welkom en kunnen zich bij ons aanmelden!

Na het korte formele deel willen we uitgebreid de inzet van onze partij op zowel lokaal als nationaal niveau bespreken. En zeker ook de vraag waarom die inzet, afgaande op peilingen, niet op voldoende herkenning en erkenning bij de kiezers kan rekenen. Waar ligt dat aan? Wat moeten, kunnen en willen we vanuit onze sociaal-democratische overtuiging doen om beter aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van verschillende Nederlandse bevolkingsgroepen?

Als u deze prangende vragen herkent en daarover met elkaar en onze vertegenwoordigers in de Tweede Kamerfractie Albert de Vries, het College van B&W Saskia Szarafinski en in de raadsfractie Peter de Doelder in discussie wilt, moet u beslist naar onze ALV komen en uw bijdragen leveren. En neem mensen uit uw omgeving, vooral ook niet partijleden, die ook graag hun zegje hierover willen doen, mee naar de bijeenkomst.

U krijgt begin oktober nog een Rode Jet in de bus met een volledige agenda voor deze ALV.

Graag tot ziens en horens!

Met vriendelijke groet namens het afdelingsbestuur,

Eric Lameijn (voorzitter) & Jan Janse (secretaris)