21 februari 2014, wijkcentrum aan de Griffioenstraat 44 | wijkcentrum aan de Griffioenstraat 44

Debat Griffioen ‘De Wijk’

Stichting Griffioen “De Wijk” organiseert vrijdag 21 februari, 19.30 uur, een verkiezingsdebat in het wijkcentrum aan de Griffioenstraat 44. Namens de PvdA Middelburg zal lijstrekker en wijkbewoonster Saskia Szarafinski aanwezig zijn.

PvdA-Tweede Kamerlid Albert de Vries heeft zich al bereid verklaard het debat als onpartijdig voorzitter te leiden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. burgerparticipatie, mogelijke locatie gemeentecamping, speelmogelijkheden in de wijk vooral voor jongere kinderen, exploitatie wijkcentrum, gemeentelijke belemmeringen in vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld in subsidieregelingen).