13 maart 2014, om 19:30, Zeeuw­se bibliotheek aan de Kousteense­dijk | Zeeuw­se bibliotheek aan de Kousteense­dijk

Debat huurdersvereniging

De Huurdersvereniging Mid­delburg (HVM) houdt donderdagavond 13 maart een politiek debat over betaalbaar huren. Bijna een kwart van de huurders in Middelburg leeft onder de armoedegrens. Wat kunnen en willen lokale partijen doen om woonlasten voor huur­ders betaalbaar te houden? Die vraag wordt gesteld aan alle poli­tieke partijen in Middelburg. Het debat is in de aula van de Zeeuw­se bibliotheek aan de Kousteense­dijk. Aanvang 19.30 uur.