27 januari 2014

1 miljoen voor Dauwendaele!

De PvdA heeft afgelopen zaterdag de campagne niet toevallig in Dauwendaele afgetrapt. Nadat er de afgelopen jaren fors geïnvesteerd is in wijken als Nieuw-Middelburg en de Stromenwijk, vindt de PvdA dat nu Dauwendaele aan de beurt is!

De PvdA heeft in het verkiezingsprogramma 2014-2018 daarom prominent opgenomen dat de 1 miljoen financiële ruimte uit de gemeentelijke begroting de komende jaren juist aan Dauwendaele moet worden besteed. Afgelopen jaar is er een visie vastgesteld en die moet nu uitgevoerd worden. En daar is geld voor nodig.

Wijkbewoners
Ook uit gesprekken met wijkbewoners concludeert de PvdA dat de wijk aan de beurt is. Veel bewoners wonen er al lang, maar de afgelopen jaren is in delen van de wijk het woongenot afgenomen. Bewoners prijzen wel vaak  de sociale samenhang met hun buren en zeggen dat ze elkaar meestal  op overlast kunnen aanspreken. Het woonplezier staat alleen in delen van de wijk wel onder druk.

Inwoners klagen met name over de toenemende verrommeling van de buurt. Slecht onderhoud van tuinen, maar ook van bestrating, groen enzovoort  zorgen voor een groeiend onveilig gevoel. Dat komt ook door het stijgend aantal woninginbraken. Veel inwoners omarmen daarom het PvdA-idee om meer te doen aan inbraakpreventie. Hoewel jongeren vaak nog best aanspreekbaar zijn op hun gedrag, ondervinden veel bewoners toch overlast van hangjongeren. Volgens bewoners zijn er onvoldoende activiteiten voor de wat oudere jeugd. Als er meer te doen zou zijn, zouden zij zich minder vervelen en voor overlast zorgen.

Door snel geld beschikbaar te stellen kan een begin worden gemaakt met de verbetering van Dauwendaele. De PvdA heeft er alle vertrouwen in dat de uitvoering van de wijkvisie er voor gaat zorgen dat Dauwendaele weer een fijne wijk wordt om te wonen.

Lees ook de flyer die is bezorgd op  ruim 400 adressen die zaterdag 25 januari zijn bezocht.

Digitale flyer Dauwendaele