27 mei 2016

Aandacht voor overlast horeca en (sociale) woningbouw in o.a. Sint Laurens

De raadsvergadering van maandag 23 mei had een korte agenda. Met aangenomen moties voor versnelde bouw van woningen in Sint Laurens én beter opruimen van afval door horecaondernemers in de binnenstad, konden er toch in ieder geval twee succesjes worden gevierd.Zoals gezegd; de agenda bevatte dit keer weinig en bovendien ook nog geen heikele punten. Zeker nadat maar liefst drie agendapunten werden doorgeschoven. De PvdA moest zich bij een meerderheid neerleggen die pas volgende maand over uitbreiding van de reclamebelasting en de begroting van de gemeentelijke vervoercentrale wilde praten. Het werd toch geen vroegertje.

 

Nadat onze fractie in januari nog tegen een motie van D66, CDA en GroenLinks had gestemd voor een proef voor het verruimen van de sluitingstijden van de horeca, ging ze dit keer akkoord. De angst dat bewoners niet blij zouden zijn vanwege extra overlast, bleek bij een fractiebezoek aan de buurt, niet echt gegrond. Of het wenselijk is moet nu uit de pilot blijken. Om die reden ondersteunde de fractie geen motie om ondernemers nu al op te zadelen met extra kosten voor gecertificeerde portiers. PvdA bewerkstelligde met een motie nog wel dat in de proef afspraken met ondernemers worden gemaakt over het opruimen van afval. In het genoemde bezoek noemde bewoners en winkeliers rondslingerend stapafval als ergernis nummer 1.

 

De behandeling van agendapunt 11 ‘Doorrekening en risicoanalyse Grondbedrijf’ ging vanwege de weer wat positievere financiële vooruitzichten met name over de gewenste ontwikkeling van sociale woningbouw bij uitgifte van gronden. Omdat deze wens eigenlijk indirect uit het raadvoorstel voortkwam werden twee ingediende amendementen uiteindelijk moties. Een motie van de PvdA en GroenLinks met de opdracht aan het college om samen met woningcorporaties te komen tot een plan voor voldoende extra sociale huurwoningen te komen, haalde het; een motie van ons en de SP om bij ontwikkeling van gronden ten minste 15% grondgebonden sociale huurwoningen te bouwen, niet. De raad krijgt bovendien voortaan de mogelijkheid om te adviseren aan het college op het moment dat Woongoed met nieuwbouwplannen komt. Een motie van LPM om vanwege de positievere situatie van het grondbedrijf winsten te gebruiken voor wegenonderhoud, werd op advies van de wethouder ingetrokken. Het ‘kwaad’ was toe al geschied, want de partij kreeg van menige partij terecht op het brood dat de partij die jarenlang ‘zwarte sneeuw’ predikt nu wel al weer erg snel de zon zag schijnen…

 

Tot slot besloot de raad unaniem met een motie vreemd tot een kwalitatief onderzoek van de gevolgen van de veranderingen in het sociale domein. De bedoeling is dat aan de HZ gevraagd wordt in beeld te brengen welke gevolgen de stapeling van kosten voor Middelburgse huishoudens heeft. Moties van de PvdA over de buurtbus in Dauwendaele en fietsparkeren werden vanwege tijdsgebrek een maand doorgeschoven.

 

Klik hier voor de moties motie afval uitgaansgebied, motie zienswijze raad bij nieuwbouw, motie 15% grondgebonden sociale woningen, motie extra sociale huurwoningen, motie woningbouw Sint Laurens en motie onderzoek HZ stapeling kosten.