9 november 2015

Algemene beschouwingen begroting 2016

Tijdens de raadsvergadering van maandag 9 november sprak PvdA-fractievoorzitter Peter de Doelder algemene beschouwingen uit voor de begroting van 2016. In zijn betoog maakte hij duidelijk dat de PvdA niet alle voorgestelde bezuinigingen steunt, maar ruimte ziet om zaken terug te draaien.

Voorzitter,
Dank aan het ambtenaren apparaat en het college voor de inspanningen geleverd om deze begroting en de bezuinigingsvoorstellen aan ons te presenteren.
Compliment daarvoor en ook complimenten aan de honderd vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de opvang van de vluchtelingen in de Kruitmolen.
De bijdrage van de PvdA zal nu geen herhaling zijn van hoe slecht de situatie financieel gezien is. Dat is al genoeg gedaan door vorige sprekers, en ook wij zijn daar beslist niet blij mee… Speciaal woord voor de LPM. Architect van het zwarte sneeuw scenario..

Welke oplossingsrichting is gekozen. Ook niet blij mee.
Het accent bij veel voorstellen in deze bezuinigingsronde ligt vooral in de sector educatie, welzijn en cultuur. Het is tegenwoordig mode om te denken dat de mensen in de maatschappij wel voor zichzelf kunnen en zullen zorgen en dat de overheid daarvoor niet nodig is. Dat is volgens ons een denkfout die desastreus kan uitpakken en het omgekeerde zal bewerkstelligen van hetgeen we willen bereiken.
Richard Sennett, hoogleraar aan de London School of Economics en aan de New York University zegt daarover: ‘we moeten in Europa gewoonweg accepteren dat we de staat nodig hebben om de kwaliteit van leven te waarborgen waarnaar we verlangen’

Naar ons idee mag de overheid zich dus niet terugtrekken juist uit dit terrein. En dan cultuur:
Waarom willen mensen in Middelburg wonen?
Onderwijs, werkgevers, woningen, prettig om te wonen, veilig voor kinderen.
Sportvoorzieningen breed en kwalitatief goede voorzieningen. Winkel aanbod is prima, horeca aanbod. Daar horen kunst en cultuur bij.

Basis ligt er in erfgoed en vernieuwing hedendaags kunst.
Hoogwaardige werkgelegenheid vraagt ook om hoogwaardige voorzieningen.
Maar vooral ook mensen die niet gebonden zijn aan een werkplek, kun je trekken door hoogwaardige kunst en cultuur. Bv vleeshal.
Een reden om ergens te gaan wonen is iets anders dan ergens gebruik van maken.
Dus gaat het om iets anders, het gevoel dat het oproept, het beeld dat mensen ervan hebben. Je moet dus hot zijn om mensen te trekken. Creatieve energie uitstralen.
Dat ontstaat bottom up, door vernieuwing.

Wij vinden dus dat je ook cultuuraspecten niet zo maar weg kan bezuinigen.
Tot zover de maatschappelijke aspecten.
Nu de oplossingsrichting die wij zoeken
Financiële aspecten.
Uitleg hoe wij tegen deze begroting aankijken.
Voorzitter,wij vinden dat deze begroting wel erg conservatief is. Akkoord de problemen zijn groot, 130 miljoen aan schulden, maar moeten we die volledig gaan aflossen? En ten koste van wat. Pas op met al te diep snijden, want weg is weg en de kans dat een welzijnsvoorziening, of kunstorganisaties spontaan terugkomt is klein.
Afgelopen zaterdag zijn we zoals iedere keer voor de raadsvergadering op de markt gaan staan en hebben we de mensen gevraagd naar hun mening. Ik weet het: we hebben het slechts over een aantal meningen van zomaar mensen die we tegenkwamen, maar toch het zijn het onze inwoners en die vragen ons NIET te bezuinigen op welzijns en sportvoorzieningen.

Wij zij dus op zoek gedaan naar financiële ruimte en hebben die gevonden.
Extra ruimte die wij vinden hebben we tot uiting gebracht in de amendementen no. ……
Waaraan gaan we die besteden ?
Voorzitter wij vinden het echt te ver gaan om sommige organisaties tot vrijwel 100% te bezuinigen in de komende 3-4 jaar. Terwijl dat ook helemaal niet nodig blijkt gezien de meevallers die de laatste maanden plots opdoemden. En dan noem ik de 600.00 meevallers bij het dossier Orionis, de ruim 500.000 uit de september circulaire, en het voornemen van het college om de zogenaamde kabelbelasting in te voeren per 2016. Als er al bezuinigingen moeten plaatsvinden deze organisaties dan verdienen zij tenminste een wat wij noemen ‘zachte landing’.
Voorzitter afgelopen zaterdag hebben we de fractievoorzitters uitgenodigd om met elkaar gesprekken te voeren over hoe we vanavond om zouden kunnen gaan met 92 verschillende amendementen. Moeten nu echt over ieder bezuinigingsvoorstel apart gaan stemmen, is dat de bedoeling of is het mogelijk daar op ander wijze mee om te gaan.
Er lag een voorstel van de LPM, een forse inspanning
Nee voorzitter, dat kan anders…
Daarom dienen we een voorstel in om op de bezuinigingsvoorstellen die educatie, cultuur en welzijn slechts 37,5% te bezuinigen, met de uitdrukkelijk opdracht aan het college om hierover met de betreffende organisaties in gesprek te gaan en te bezien wat mogelijk is.