12 november 2018

Algemene beschouwingen: PvdA wil géén Middelburg First!

Bij de behandeling van de begroting voor 2019 was de PvdA kritisch op het Middelburgse college. Geen daadkracht, geen lef en een houding van ‘Middelburg first’ in plaats van bereidheid om samen te werken. Fractievoorzitter Jeroen Louws ziet betere manieren om de uitdagingen en problemen op te pakken. Bijgevoegd zijn bijdrage.

Voorzitter, een woord van dank aan het college en ambtenaren voor de begroting zoals die voor ons ligt. Ook dank voor het snel beantwoorden van de vele, vele technische vragen. Maar voorzitter…. Die dank is minder groot voor de inhoud van deze begroting. Weliswaar een sluitende begroting, maar dat is bijna het énige waar we nog iets van enthousiasme voor op kunnen brengen. Het college noemt deze begroting ‘beleidsarm’…. De PvdA vindt de term ‘beleidsarmoede’ meer op zijn plaats… Dit college heeft voor àlle dingen die het wilde alleen geld gevonden voor het open houden van het zwembad in Arnemuiden. De PvdA heeft een broertje dood aan armoede…

In armoede leven betekent namelijk dat je op achterstand wordt gezet… En dat leidt tot allerlei problemen op een later moment. Dat wenst de PvdA onze inwoners maar ook de gemeente niet toe… Wij gaan op de barricades als we merken dat daardoor een sociaal isolement ontstaat. We last krijgen van een verminderd welzijnsgevoel. Of problemen veroorzaken in plaats van voorkomen. Voorzitter, armoedebestrijding staat prominent in ons verkiezingsprogramma en daarom gebruik ik die term vanavond ook maar… Bestrijding van beleidsarmoede wel te verstaan. We zullen vanavond eens kijken of we samen wat aan dit probleem kunnen doen…

Voorzitter, na de verkiezingen vond dit college zich snel want er was geen tijd te verliezen. Een maquette voor de Cleene Hooge als symbool voor daadkracht. In die haast werd GroenLinks bij het grofvuil gezet. Zelfs een minuscule meningsverschil over financieel herstel en het grondbedrijf was te groot om in die haast te overbruggen… De PvdA is daarom teleurgesteld in wat er het afgelopen jaar gebeurd maar vooral niet gebeurd is. En vanavond vooral in de begroting voor 2019. Het ontbreekt dit college tot dit moment aan enig lef, aan creativiteit maar vooral aan – en dat is misschien nog wel het ergste – aan de zo gewenste voortvarendheid.

Voorzitter, dit college zet nog geen stappen maar zet stappen terug. Maakt geen plannen maar schuift plannen op de lange baan. En bakkeleit mét of procedeert tégen partners, waarmee we tot voor kort vaak prima samen werkten. Het dossier Trekdijk heeft na een half jaar nog nauwelijks enige voortgang. Deze maand wordt vanaf nul begonnen met een ronde gesprekken om te horen wat het dorp daar het liefst zou krijgen. Verwachtingen wekken, zonder enig financieel kader. Terwijl er een raadsbesluit ligt én allerlei mogelijkheden zijn bekeken. Voorzitter, dit college moet inwoners van Nieuw en Sint Joosland geen worst voor de neus houden om die volgend jaar weg te trekken. Als het college het zo goed voor heeft met deze dorpsbewoners, had het ook lef kunnen tonen: het verlies nemen en de financiën in deze begroting regelen…Trekdijk moet geen anagram worden van Tijdtrekken!

Voorzitter, dit college broedt ook al een half jaar op plannen voor het sociale domein. Welke visie ze precies heeft, bleef lang onduidelijk. Geen tekst in het werkprogramma, maar in het proces dan toch een blik op de toekomst. Alle sporen leiden naar de uitgang – dat wil zeggen de ontvlechting van Porthos. Voorzitter, er liggen inderdaad raadsbesluiten om de visie op jeugdzorg en WMO te verbeteren, maar de PvdA zal eind dit jaar kritisch beoordelen of deze plannen daarvoor de juiste zijn. Onze inwoners mogen niet de dupe worden van een nieuwe stoelendans met een gigantische financiële, organisatorische en misschien ook wel personele impact. De PvdA koestert het gedachtegoed van één integrale toegang tot onze zorg en wil niet dat ze straks van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Voorzitter, deze coalitie verhoogt komend jaar wél de lasten van inwoners via de Onroerende zaak en de toeristenbelasting en de afvalstoffenheffing. De PvdA snapt deze keuze op dit moment. Het had een paar partijen alleen gesierd zich in de verkiezingscampagne daarover wat voorzichter uit te laten. Of dat ‘kiezersbedrog’ is laten we graag aan onze inwoners over. In maart en mei hebben ze daarvoor weer een gelegenheid. Wij durfden begin dit jaar niet te beloven dat dit niet nodig zou zijn… Voorzitter, de PvdA heeft in campagnetijd wel aangegeven dat het wat er wat ons betreft niet bezuinigd wordt in het sociale domein. En dat het klaar is met het bezuinigen in de culturele sector… Voor wat dat laatste hebben we deze raadsvergadering daarom ook weer een motie ingediend die moet voorkomen dat de kunsteducatie van volwassenen dreigt te verdwijnen.

Bezuinigingen voorkomen in het sociale domein, lukt ons helaas minder goed. Dit college streepte tot ons afgrijzen 250 duizend euro armoedegeld weg omdat het toch niet werd besteed. Helaas zien we nog steeds veel inwoners niet meeprofiteren van de betere economie en in armoede leven. Dit college dekte haar financieel herstelplan met een zoekopdracht van jaarlijks vijf ton in het sociaal domein, maar nam onze motie niet over om die niet in de zorg zelf te zoeken. En dus gebeurt het wel. Onze inwoners gaan gewoon last krijgen van de bezuiniging van een ton die nu in het WMO-vervoer worden doorgevoerd. Voorzitter, de PvdA zal blijven strijden voor ondersteuning van hulpbehoevenden, voor solidariteit en een eerlijke verdeling. Voor ouderen of arbeidsgehandicapten zonder plekje op de arbeidsmarkt, voor huurders waar duurzaamheidsmaatregelen uitblijven óf kinderen die door hun afkomst met minder kansen opgroeien. De motie voor het ‘ouderenpakket’ is helaas een motie die ook in Middelburg nog steeds nodig is.

Voorzitter, dit college zegt samenwerking belangrijk te vinden. De PvdA heeft een héél ander beeld. Procederen met een buurgemeente over woningbouwafspraken, de verdeling van kosten in een samenwerkingsverband opnieuw ter discussie stellen, pro forma een samenwerking opzeggen omdat we bang zijn niet te krijgen wat we willen… Die houding van Middelburg first staat de PvdA absoluut niet aan. We dienen daarom een motie in om juist wél meet te doen aan het regiobureau en het Zeeuws investeringsfonds. Middelburg wordt als het niet uitkijkt het in de hoek staand jongetje van het Zeeuwse klasje. De mond vol van samenwerking, maar als er boter bij de vis moet, staan we aan de kant. De PvdA wil dat niet…

Voorzitter, ik ga naar een afronding. Het jaar 2019 wordt een cruciaal jaar zegt het college. De PvdA concludeert dat dit college daarvoor zelf kiest door moeilijke keuzes voor zich uit te schuiven. Dit college moet samen met de partijen in deze raad, samen met zijn buurgemeenten en samen met zijn inwoners de problemen te lijf gaan. De PvdA mist die houding volledig. Geen uitgestoken hand, geen daadkracht en geen lef en creativiteit. Voorzitter, de PvdA staat een ander soort gemeente voor. Moties en amendementen zoals die van de Voedselbank, nieuwkomers en de vluchtelingenproblematiek zullen we daarom van harte ondersteunen. Mijn fractiegenoten zullen straks op die moties ingaan. Ik dank u wel.

Klik hieronder voor de moties:

Motie Ouderenpakket

Motie samenwerken

Motie rookvrije generatie (met CU, SP, SGP)