Door Saskia Szarafinski op 2 september 2013

Belangrijke bondgenoot bij transformatie jeugdzorg

Deze maand behandelt de gemeenteraad van Middelburg een voorstel rond Integrale Kindcentra. Een IKC is een centrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar, waar de school, de opvang, de peuterspeelzaal, de zorg, al deze voorzieningen voor kinderen integraal georganiseerd zijn. Dus één team van professionals dat zorgt voor onderwijs, zorg, de opvang buiten schooltijden en dat alles op basis van één heldere pedagogische visie. Uiteraard spelen ouders daarbij een belangrijke rol, zijn er vrijwilligers vanuit de wijk die samenwerken met het IKC. Maar primair gaat het bij een IKC om de gedachte dat één team werkt voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. En daarmee is het een belangrijke partner bij de transformatie van de jeugdzorg. Want we willen als gemeente zo graag allerlei bureaucratie uitbannen, we willen korte lijnen, we willen voor een gezin één aanpak, en het liefst één professional die het gezin ondersteunt als dat nodig is. Dan helpt het enorm als kinderen vanaf het moment dat ze bij de kinderopvang komen, of de peuterspeelzaal, in veilige handen van een team komen dat tot hun twaalfde hetzelfde blijft. Geen lastige overstap op vierjarige leeftijd, geen overdracht als het gaat om extra zorg, geen ingewikkelde bureaucratie in verband met privacywetgeving. Gewoon één team, één gezin, één aanpak.

Dat heeft niets te maken met keuzevrijheid van ouders, want in een wijk kunnen verschillende IKC’s naast elkaar bestaan: openbaar, katholiek, christelijk, reformatorisch.

En natuurlijk heeft het geen enkele zin om een IKC af te dwingen, deze ontwikkeling bestaat bij de gratie van ouders en professionals die de zin zien van een integrale voorziening voor hun kinderen. Een IKC is voor alle kinderen en ouders prettig. Omdat je bijvoorbeeld met je peuter en je schoolgaande kind, die beide ook naar de opvang gaan, op één plek terecht kunt, met dezelfde vertrouwde gezichten. Een aantrekkelijk idee voor veel ouders die nu nog naar drie verschillende locaties reizen, met overal andere mensen met verschillende afspraken en regels.

Maar in het licht van de jeugdzorg die in 2015 onder onze verantwoordelijkheid valt, is een IKC een belangrijke bondgenoot. Omdat een integrale voorziening een wezenlijk verschil kan maken voor kinderen en gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarom ligt er nu een voorstel bij de gemeenteraad.

 

Saskia Szarafinski

wethouder

Saskia Szarafinski

Saskia Szarafinski

Portefeuilles: Zorg (Wmo en Jeugd); Welzijn en volksgezondheid; Gemeentelijke accommodaties, begraafplaats, crematorium en onroerend goed; Kunst en cultuur   Projecten: Dauwendaele; Bouwput   Wijkwethouder: Nieuw Middelburg en Dauwendaele

Meer over Saskia Szarafinski