19 januari 2014

Belangrijke onderwerpen in raadsvergadering januari

Maandag 20 januari is er weer een raadsvergadering in Middelburg. De laatste loodjes richting de verkiezing, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer gebeurt. Op de agenda staan er o.a. het armoedebeleid, de decentralisaties, de Walcherse onderwijsvisie en de bezuinigingen voor 2014. Dossiers die de PvdA Middelburg na aan het hart liggen en waarbij de partij graag de goede keuzes gemaakt ziet worden.

Bezuinigen is helaas nodig, maar over de vraag waar dat moet gebeuren, kun je erg van mening verschillen. De PvdA Middelburg is blij dat het college goed geluisterd heeft en géén bezuinigingen voorstelt in de sociale sector. In de huidige tijd vindt de PvdA dat mensen daar niet moeten worden gekort. De partij heeft nog wel enkele kleine wijzigingsvoorstellen vervat in een amendement. Met een motie draagt de partij daarnaast het college op om in overleg met woningbouwverenigingen extra aandacht te besteden aan huurders die in financiële problemen dreigen te komen.

Verkeer
De PvdA is daarnaast blij met het Verkeer- en vervoersplan dat er ligt. In een amendement vraagt het wel het college om de verkeerswerkgroepen in de wijken en dorpen van Middelburg nadrukkelijker te betrekken dan nu wordt voorgesteld. De PvdA vindt dat dit nu juist een onderwerp is waar inwoners of wijken zich moeten kunnen laten horen. Om die reden proeft de PvdA zaterdag 18 januari op de Markt ook weer eens wat de Middelburger over verkeer en vervoer heeft te melden!

Onderstaande moties en amendementen worden door de PvdA ingediend:

Amendement_o.a. PvdA over_de_fontein_op_de_Balans_en_kerstpakketten

Amendement_van_de_PvdA_over_evenementen

Amendement_van_de_PvdA_over_inbraakpreventie

 Motie_over_de_zorgelijke_financiele_situatie_van_huurders

Amendement_van_de_PvdA_over_Verkeer_en_Vervoerplan_2025