17_Motie_vreemd_aan_de_orde_van_de_dag_van_de_PvdA_over_de_zorgelijke_financiele_situatie_van_huurders