Door Saskia Szarafinski op 5 februari 2014

Bewoners over zorg

Naast verkeerswerkgroepen ook zorgwerkgroepen…

In ons verkiezingsprogramma staat het idee van de zorgwerkgroepen. We kennen in Middelburg als jaren verkeerswerkgroepen, daar hebben we als PvdA een belangrijke rol bij gespeeld. En nu is het tijd voor zorgwerkgroepen, geef bewoners de mogelijkheid om samen met organisaties en de gemeente te bepalen welke zorg in de wijk of kern nodig is.

Tijdens onze Zeelandus debat over zorg, werd de vraag gesteld of deze bewoners dan ook een eigen zorgbudget krijgen. Interessante vraag. We hebben nu wijkteams in alle wijken en kernen, en we gaan er vanuit dat zij over het totale budget van de gemeente moeten kunnen beschikken, en niet over een eigen potje. Want verkeersmaatregelen zijn vaak duur, hoeveel zou je dan in een potje moeten stoppen. Bovendien is het onze visie dat de gemeente van ons allemaal is.

Zou dat met zorg anders zijn? Zou iedere wijk een eigen wmo budget moeten hebben? Ik denk het niet, ook hiervoor geldt dat een woningaanpassing soms veel geld vraagt, dan zou het potje weleens gelijk op kunnen zijn. Terwijl iedereen in de wijk dan nog gewoon een beroep op de gemeente moet kunnen doen.

Maar, wij pleiten voor zorgwerkgroepen, dan moeten we ook het gesprek aangaan met bewoners over wat zij nodig hebben. Dus wie weet.

Saskia Szarafinski

Saskia Szarafinski

Portefeuilles: Zorg (Wmo en Jeugd); Welzijn en volksgezondheid; Gemeentelijke accommodaties, begraafplaats, crematorium en onroerend goed; Kunst en cultuur   Projecten: Dauwendaele; Bouwput   Wijkwethouder: Nieuw Middelburg en Dauwendaele

Meer over Saskia Szarafinski