De wind is in de bomen, het regent op ’t Struweel. Nu zal hij weldra komen, de Zwarte Zwadderneel