8 december 2015

Direct invloed via ledenplatform

PvdA-leden kunnen nu directe invloed uitoefenen op de koers van de partij! Via platform.pvda.nl kan elk lid zelf moties indienen, bediscussiëren en daar steun voor vergaren. Hiermee kunnen leden inhoudelijke bijdragen leveren aan het partijcongres!

De PvdA is een van de eerste Nederlandse politieke partijen die op deze manier een online voorbereiding heeft voor haar congres, toegankelijk voor alle leden.

Het ledenplatform is één van de vernieuwingen die met de resolutie ‘ledendemocratie’ op het congres begin dit jaar in Utrecht is aangenomen. Hierin stonden diverse voorstellen om de invloed en inspraak van leden binnen de PvdA te vernieuwen. Uitgangspunt was bijvoorbeeld dat iedereen ‘real time’ online kan stemmen daar waar mogelijk. Dat geldt in ieder geval voor verkiezingen van partijleider, partijvoorzitter en het vaststellen van kandidatenlijsten. Met het ledenplatform is er voor álle lede de mogelijkheid gecreëerd om te agenderen.

Bij wijze van proef met de nieuwe ledendemocratie kunnen alle leden nu hun motie indienen over Van Waarde voor het komende congres in februari volgend jaar. Ga naar platform.pvda.nl voor het indienen en meer info. Leden ontvangen een mail met de inlogcode voor dit platform. Rond de jaarwisseling ontvangen alle leden een mail over de moties die voldoende draagvlak hebben. Je kunt dan aangeven of je voor of tegen die motie bent. Op basis daarvan doet het Presidium een voorstel welke moties op het congres uitgebreider aan de orde komen en welke hamerstukken zijn.