Een initiatiefvoorstel, een amendement en wat politiek handwerk