Door Jeroen Louws op 15 februari 2015

Grootverdieners Zeeuwse publieke sector binnen de norm

De PvdA Middelburg wil een einde maken aan salarissen boven de norm voor Zeeuwse topfunctionarissen die werkzaam zijn in de (semi) publieke sector. Nu de Wet Normering Topinkomens (WNT) 1 januari is ingetreden, zijn er regels waaraan salarissen voortaan moeten voldoen. Een onderzoek van de PZC toonde afgelopen weekend aan dat lang nog niet alle beloningen van bestuurders en directeuren hieraan voldoen.

 

De PvdA zal met een motie volgende week maandag 23 februari het college opdragen om ervoor te gaan zorgen dat in ieder geval de topfunctionarissen van gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt én organisaties waarmee een subsidierelatie bestaat zich aan de regels gaan houden. Hoewel er voor bestaande contracten een overgangsrecht geldt, vindt de PvdA het in de huidige tijd niet verantwoord dat er nog jarenlang overbetaald wordt. Het college van B en W wordt opgedragen om actief aan de slag te gaan om alle topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector zo snel mogelijk binnen deze normen te krijgen.

Klik hier voor motie Topinkomens

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws