1 maart 2018

Het nieuwe wonen: sociaal en duurzaam

Iedereen moet kunnen wonen waar hij wil. Je portemonnee of leeftijd moeten niet bepalen in welke wijk je terecht komt. Wijken moeten een mix van sociale woningbouw en duurdere woningen zijn, koop en huur. Middelburg groeit nog de komende jaren en daarom moet er innovatief gebouwd  worden voor allerlei groepen: ouderen, studenten en statushouders, starters en gezinnen.

Rekening omlaag

De PvdA wil dat er een planning komt om de Middelburgse huurwoningen versneld energiezuinig te maken. Hier maken we afspraken over met woningcorporaties. Het kan niet zo zijn dat huurders met hoge energierekeningen blijven zitten. Huiseigenaren krijgen ook mogelijkheden om hun huizen duurzamer te maken

Van het gas

Stoken op gas kan echt niet meer. We moeten hiermee stoppen en willen helpen dit mogelijk te maken. In nieuwe en in oude gebouwen. Huiseigenaren en huurders. Nieuwe huizen krijgen geen gasaansluiting meer. Over tien jaar zijn alle huizen goed geïsoleerd. En over 20 jaar is wat ons betreft heel Middelburg van het gas af!