27 december 2018

Het woord aan raadslid… Caroline Diepeveen

Als raadslid hoor ik vaak de vraag: waarom maken de Walcherse gemeentes steeds ruzie met elkaar? Wij geven op dit gebied inderdaad een heel slecht voorbeeld. De drie Walcherse gemeentes zouden veel meer met elkaar moeten optrekken. Dan gaat het niet om samenwerken als doel, maar om het voor de Walcherse inwoners zo goed mogelijk te regelen in de zorg, werken, wonen en veiligheid.
Zo is vanaf 2015 op Walcheren de toegang tot de zorg georganiseerd in één loket, Porthos. Porthos staat nu op de tocht. De drie Walcherse gemeentes vinden het te moeilijk om te blijven samenwerken. De zorg op Walcheren wordt niet beter van het opheffen van Porthos. Een halve medewerker met verstand van woningaanpassingen voor Middelburg is kwetsbaar, twee medewerkers voor heel Walcheren is goed te doen. En met meerdere loketten loop je het risico dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Het kost misschien wat extra moeite, die Walcherse samenwerking. Maar als dat betere resultaten oplevert voor onze inwoners, zoals een betere zorg, dan moeten we die extra inspanning gewoon leveren. Onze wens voor 2019: een jaar van opbloeiende Walcherse samenwerking!

Caroline Diepeveen
PvdA-fractie Middelburg