Door Jeroen Louws op 29 juni 2016

Het woord aan raadslid… Jeroen Louws

Armoedegeld op de juiste plaats? – ‘Geringe economische groei eurozone; Nederland iets boven gemiddelde.’ ‘Herstel arbeidsmarkt zet door in 2016.’ Zo maar een paar krantenkoppen van afgelopen maand die ons na een paar jaar economische malaise vertellen dat het beter gaat. Maar geldt dat ook voor u?

Merkt u in uw portemonnee dat het weer beter gaat met Nederland? Of zoekt u misschien nog steeds naar werk? En heeft u het thuis lastig om de maandelijkse kosten te betalen en aan het einde van de maand nog wat over te houden? Partij van de Arbeid neemt niet automatisch aan dat iedereen profiteert van de betere economie en er géén mensen meer in de problemen verkeren.

De PvdA wil dat Middelburg een fijne plek is voor iedereen en legt zich niet neer bij ongelijkheid of armoede. Wij vinden dat iedereen zonder werk recht heeft op hulp bij het vinden van werk en als dat niet lukt moet worden geholpen met een uitkering. De afgelopen jaren hebben we ons druk gemaakt dat er voldoende geld beschikbaar is voor mensen die in problemen zijn gekomen. En de wethouder de opdracht gegeven ervoor te zorgen dat het daar komt waar het het hardst nodig is.

Want helaas lang niet alleen mensen zonder werk hebben te maken met armoede. Wij hebben de afgelopen jaren er daarom voor gezorgd dat de regels ruimer zijn geworden. En daarnaast de gemeente gevraagd te regelen dat de voorlichting over toeslagen en ondersteuning begrijpelijk is en toegankelijk voor alle inwoners.

De komende maanden zal onderzocht worden of dat gelukt is. Uit een onderzoek moet blijken of inwoners die het echt nodig hebben er nu ook van profiteren. De PvdA hoopt dat dit nu beter gelukt is, maar zal niet aarzelen om maatregelen te vragen als dat niet zo is. Iedereen kan en mag meedoen en kwetsbare mensen moeten zich beschermd weten.

Jeroen Louws
PvdA Middelburg
jeroenlouws@kpnmail.nl

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws