Door Jeroen Louws op 16 april 2017

Het woord aan raadslid Jeroen Louws

Aandacht voor mensen in nood – De PvdA heeft zich de afgelopen jaren ingezet om onze inwoners zo min mogelijk last van de crisis te laten hebben. We zijn er trots op dat het in een moeilijke tijd gelukt is de lokale lasten laag te houden én voor Middelburgers in nood goede aanvullende regelingen te houden. Dat geld moet daarvoor dan alleen wél worden gebruikt!

De PvdA vindt het daarom onbestaanbaar dat in een tijd waarin er nog steeds mensen zijn die niet meeprofiteren van de betere economie, er geld overblijft. Uit het potje van het armoedebeleid dat de PvdA nauwlettend bewaakt, moet door Orionis uitgekeerd worden als daar in nood een beroep op wordt gedaan. Meer dan nu moet onze sociale dienst met de nieuwe regels op een creatieve manier maatwerk bieden waar dat nodig is…

De PvdA vindt het ook onverteerbaar dat de tarieven waarop onze inwoners kunnen lenen bij de kredietbank fors boven die van een normale bank liggen. Dat juist inwoners die nergens anders terecht kunnen, veel hogere rente betalen dan de huidige lage percentages bij gewone banken, is onaanvaardbaar. De PvdA kijkt wat het college doet, maar zal niet aarzelen om anders voor te stellen de ‘woekerrente’ omlaag te brengen!

Jeroen Louws
Raadslid PvdA Middelburg
Email: jeroenlouws@kpnmail.nl

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws