4 september 2018

Het woord aan raadslid… Jeroen Louws

Samenwerken – Samenwerken is vertrouwen. Andermans kwaliteiten samen met die van jou laten leiden tot meer, tot beter of tot een mooier resultaat. Eén plus één is meer dan twee. Niet denken aan eigen belang, want het gemeenschappelijk belang staat voorop.Ondanks de grote woorden over samenwerking, mist de PvdA de bovenstaande houding van het Middelburgse college soms volledig. Afgelopen zomer werd de verstandhouding met Veere op scherp gezet door het opzeggen van onze deelname in Porthos. Pro forma, werd gezegd, “want we moesten als Middelburg voorkomen straks ergens aan vast te zitten…” Het Middelburgse belang kreeg even voorrang.

Juist het wantrouwen dat een ander voordelen probeert te halen ten koste van ons, is funest. Samenwerken is niet altijd met 1-0 willen winnen. De PvdA denkt dat college een andere houding zal moeten aannemen om samenwerking op Walcheren en daarbuiten tot een succes te maken. Anders komt er niets terecht van Porthos, de woningbouwafspraken of nieuwe kansen tot samenwerken bij bijvoorbeeld beschermd wonen. En trekt iedereen zich straks weer terug achter zijn gemeentegrenzen.

De PvdA denkt dat samenwerken onontkoombaar is om de uitdagingen van de komende tijd het hoofd te bieden. Samenwerken in Zeeland is nodig om aandacht (en geld!) van Den Haag te krijgen. Ook voor Middelburg!

Jeroen Louws
PvdA Middelburg
Email: jeroenlouws@kpnmail.nl