25 oktober 2014

Het woord aan raadslid… Mehmet Kavsitli

Fatsoenlijk bestaan – Vluchtelingen hebben recht op een fatsoenlijke en menswaardige opvang. Door de plotselinge toename van vluchtelingen kwam men ruimte te kort om een menswaardige opvang te regelen. Het COA maakte bekend het voormalige bejaardentehuis Swerf-Rust in gebruik te willen nemen als tijdelijk opvangcentrum. Dat dit bericht de nodige vragen van de omwonenden en de politiek oproept, is logisch.

De PvdA is van mening dat de opvang van mensen die hulp nodig hebben nooit een (partij)politieke kwestie mag worden. Mensen in nood vang je op! Dat is de belangrijkste grondhouding die we met zijn allen moeten uitstralen.

Onze gemeente heeft een lange traditie in de opvang van mensen die naar ons land kwamen om verschillende redenen. Belgen in de Eerste Wereldoorlog en mensen die terugkwamen uit voormalig Nederlands Indië. En alweer vele jaren later: vluchtelingen in de kazerne, op een terrein aan de Kruitmolenlaan, nabij de begraafplaats en veel later op het voormalig Arduinterrein. Bij iedere gelegenheid ontstond onrust maar iedere keer weer bleek onze bevolking in staat tot een gastvrije opvang.

Los van alle achtergronden: iedereen die huis en haard heeft verlaten, heeft recht op een menswaardige opvang. Het is niet acceptabel dat wij mensen moeten opvangen in gymzalen of tentenkampen. Want dat is het alternatief wanneer Swerf-Rust of andere vergelijkbare locaties niet gebruikt worden. Natuurlijk moeten er veel zaken geregeld worden, zowel voor de vluchtelingen als in de voorzieningen in onze gemeente.

Wij zijn er verder van overtuigd dat een goede samenwerking tussen COA, omwonenden en gemeente leidt tot goede oplossingen voor de vele vragen die nu nog leven, bij ons en onder de bevolking.

Humane opvang, adequate voorzieningen en draagvlak onder de bevolking: dat is wat we op die manier willen bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat Middelburg haar traditionele gastvrijheid ook nu niet zal verloochenen.

M. Kavsitli,
raadslid PvdA
me.ka@12move.nl