4 februari 2016

Het woord aan raadslid… Mehmet Kavsitli

Kappen of niet op Loskade? – In de laatste raadsvergadering van januari ging het lang over bomen. Wat het leuk maakte was dat het eigenlijk vooral ging over de rol die we burgerparticipatie willen toedichten. En dat iedereen over bomen kan meepraten, net als over de vraag op welke manier je het beste € 9 miljoen kunt bezuinigen.

 

De discussie was aangeslingerd door een voorstel van het college om de bomen op de Loskade te vervangen. In de raad liepen de meningen uiteen van “kappen van de bomen en plant nieuwe bomen terug, bomen die geschikt zijn voor de locatie” tot: “laat de bomen staan en pas halfverharding toe” of “haal de bomen weg en plant voorlopig geen bomen”. Kortom heel veel emotie.

 

Zoals gebruikelijk bij voorstellen die impact hebben op de omgeving van onze inwoners, vraagt mijn fractie naar de mening van direct omwonenden. De mening van de burgers helpt ons vaak het probleem scherp te krijgen en draagt uiteindelijk bij aan een weloverwogen zorgvuldige besluitvorming.

 

Het vervangen van bomen is nooit een doel op zich, zeker niet van de PvdA. Veiligheid, klachten en kwaliteit van bomen zijn belangrijke aanleidingen om bomen te vervangen. Als 75% van de bewoners van een straat met bomen vindt dat die bomen weg moeten omdat de wortelopdruk een gevaar oplevert voor de omwonenden en bezoekers, dan vindt de PvdA dat je daar gehoor aan moet geven.

 

Als gemeenteraad hebben wij een eindafweging moeten maken over de vele mogelijkheden tot het oplossen van de huidige problematiek. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor de oplossing dat de bestaande bomen worden gekapt en nieuwe bomen worden herplant en dat het terrein opnieuw wordt herbestraat, zodat het weer veilig wordt voor onze inwoners en bezoekers. Het groenbeeld zal in de eerste jaren anders zijn, maar na verloop van tijd zal dit zich zeker herstellen.

 

Een geruststellende gedachte.

 

M. Kavsitli

PvdA Middelburg