Door Mehmet Kavsitli op 29 november 2016

Het woord aan raadslid Mehmet Kavsitli

Enthousiasme voor de wijk – Twee weken geleden organiseerde de Stichting Wijkteam ‘t Zand Stromenwijk een wijkschouw in de wijk. Met een grote groep betrokken en enthousiaste inwoners gingen wij de wijk in. Tijdens de schouw zijn veel locaties bezocht en is aandacht gevraagd voor de problemen zoals losliggende tegels, fietsbeugels, slechte verlichting fietspaden, onkruid, onveilige verkeerssituaties, overhangend groen, achterstallig onderhoud van speelplaatsen en nog een aantal vergelijkbare punten. Mooi om te zien hoe veel waardevolle zaken zo zijn aangedragen die in de wijk spelen en waarmee we zo voorkomen dat de omgeving verloedert.

Aan enthousiasme zal het ook in de andere wijken in ieder geval niet ontbreken. Er is wél een tekort aan geld voor de wijkteams om de goede initiatieven tot uitvoering te brengen. Initiatieven die veelal bijdragen aan het verbeteren van de saamhorigheid en de sociale contacten tussen wijkbewoners. Goede voorbeelden vind ik bijvoorbeeld de natuurspeeltuin Speelhof Hoogerzael of het Beweegpad in de wijk Griffioen. De laatste route door de wijk Griffioen is door vrijwilligers opgezet en bedoeld om mensen actief te houden.

Niet alleen in de Griffioen, maar ook in de andere wijken zie ik veel bewonersinitiatieven. Echter, zonder extra middelen vanuit de gemeente is het niet mogelijk om de ideeën te verwezenlijken. Het zou om die reden goed zijn dat voor iedere wijk een wijkontwikkelingsplan komt met financiële middelen die beschikbaar worden gesteld aan de wijkteams voor het uitvoeren van projecten.

Voor ons is een leefbare wijk een wijk waar bewoners volop initiatieven nemen en daarin gefaciliteerd worden door de gemeente. De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft veel opgeleverd maar kan nog veel beter. Dit vraagt een cultuuromslag binnen het stadskantoor. Het primaat ligt bij bewoners, de gemeente is faciliterend en dienstbaar.

Uw inbreng is en blijft van groot belang.

M. Kavsitli
Raadslid PvdA
Kavsitli@icloud.com

Mehmet Kavsitli

Mehmet Kavsitli

Lid van de commissie Ruimte Wijkcontactpersoon: Stromenwijk; Nieuw en Sint Joosland Bouwkundig Ingenieur. In dienst bij de gemeente Vlissingen Geb. 28-01-1974 Wellinkwervestraat 7 4335 CZ Middelburg

Meer over Mehmet Kavsitli