4 juli 2018

Het woord aan raadslid… Mehmet Kavsitli

Op 27 mei 2013 hebben wij de wijkvisie voor Dauwendaele vastgesteld. Hierin is een integraal toekomstbeeld van de wijk Dauwendaele geschetst. Deze visie is samen met de bewoners tot stand gekomen.
Eén van de belangrijkste onderdelen uit de visie is: Goede voorzieningen! Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vernieuwen van het winkelcentrum en het realiseren van een brede school. De inkt van de wijkvisie is na vijf jaar wel opgedroogd, maar niets daarvan is gerealiseerd. De boodschap die de winkeliers te horen hebben gekregen is dat de vernieuwbouw wederom moet worden uitgesteld. En daarbovenop raakt Dauwendaele ook zijn consultatiebureau nog eens kwijt.

De aanwezigheid van dergelijke voorzieningen zijn voor de aantrekkelijkheid van een wijk van enorm belang, wij zien dat ook in de andere wijken. De winkeliers en de bewoners van de grootste wijk van Middelburg zijn het wachten op de nieuwbouw terecht beu. Als een metamorfose van de winkels niet lukt, omdat de oorzaak van de vertraging bij de vastgoedeigenaren ligt, moet haast worden gemaakt met het opknappen van de bestaande winkels of er moet een plan B komen.

Wat de PvdA betreft geen uitstel meer maar wordt naast de huidige locatie ook gekeken of desnoods ook andere locaties een alternatief zijn. Ook Dauwendaele verdient goede voorzieningen!

Mehmet Kavsitli
Raadslid PvdA
kavsitli@icloud.com