20 september 2016

Het woord aan raadslid… Peter de Doelder

Rijk – Wij leven in een rijke stad, in een rijk land. Dit gaat niet alleen over financiën, maar over eigenlijk alles, ideeën, mogelijkheden, vrijheden die wij allemaal zo gewoon vinden, waar we van genieten. En dan hakt het er fors in als er iets van die rijkdom moet worden ingeleverd.
Dat zie je bijvoorbeeld aan de wijzigingen in de regelgeving binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de huishoudelijke zorg. De mogelijkheden zijn wat teruggeschroefd, ondersteuning in welke vorm dan ook, is beschikbaar, maar er wordt wel gekeken naar welke bijdrage je zelf kunt leveren. Dat noemen we dan ‘maatwerk’ en het systeem zorgde er voor dat in Middelburg mensen die het minder goed hebben, toch voldoende ondersteuning kregen.
Door een uitspraak van de rechter mag dat in de het vervolg niet meer en dat vind ik erg jammer omdat wij er bij de PvdA van uit gaan dat de zwakkeren in onze samenleving de beste steun van de overheid toekomt. Van de rechter mogen gemeenten echter geen inkomenspolitiek bedrijven. Ik zou daar in dit geval echt geen moeite mee hebben.
Iets anders waar ik mij regelmatig over verwonder is de verborgen armoede in onze eigen omgeving. Bij het Jeugd Sport Fonds en Cultuur Fonds Zeeland worden momenteel meer dan 2000 kinderen ondersteund. Door voor deze kinderen de contributie te betalen aan een sportclub, muziekschool, zwemles etc. kunnen zij meedoen, ondanks dat hun ouders onvoldoende te besteden hebben om deelname aan sportverenigingen en dergelijke te betalen. Dat is heel belangrijk voor de ontplooiing van opgroeiende kinderen, leren winnen en leren verliezen, gezamenlijkheid, een netwerk opbouwen, creativiteit ontplooien. Vrijwel alle gemeenten in Zeeland ondersteunen deze fondsen. Volgens berekeningen van Scoop zouden in Zeeland ruim 5000 kinderen in armoedige omstandigheden opgroeien…
Toch niet zo’n rijk land dus?? Wel rijk, maar de gegeven situatie vraagt om nog betere herverdeling. En dan vind ik het niet zo erg als de gemeente een beetje aan inkomenspolitiek doet
Heeft u vragen of opmerkingen hierover of over het Jeugd Sport Fonds of Jeugd Cultuur Fonds? Ik ben bereikbaar op: pdoelder@me.com
Peter de Doelder
Fractievoorzitter PvdA