Door Peter de Doelder op 22 mei 2013

Het woord aan raadslid …

Het hoofd en het hart

 

De gemeenteraad bereid zich inmiddels al weer voor op een nieuwe vergadering (27 mei). In de periode voorafgaand aan zo’n vergadering bereiden we ons voor door het lezen van de raadsvoorstellen, onderling overleg binnen de fractie en commissievergaderingen.

Bij het bepalen van je standpunt als raadslid ervaar ik vaak het gevoel te moeten kiezen tussen hoofd en hart. Het hoofd is de afweging die je moet maken met het ‘grote’ belang van de stad en gemeente, financieel, zorgen dat de mensen kunnen rekenen op stabiel bestuur. Het hart dat zijn idealen, de wensen, van de mensen in de stad en van jezelf. Hoofd en hart zijn niet altijd verenigbaar, inderdaad, in sommige gevallen zelfs volkomen tegengesteld. Evenwicht tussen hoofd en hart is de kunst. En dat is tegelijkertijd dan ook weer de uitdaging. In de laatste vergadering over de bezuinigingen zijn we er in geslaagd om voorstellen voor bezuiniging op armoedebestrijding samen met andere partijen tegen te gaan (hart), maar moesten we om een meerderheid te krijgen, toestaan dat de parkeertarieven in de parkeergarage’s stijgen (en daar zijn we altijd tegen geweest dus hoofd).

In de volgende raadsvergadering nemen we beslissingen over de wijkvisie Dauwendaele, want deze wijk is na 30 jaar weer eens aan de beurt. Dat kost geld, veel geld. Middelburg heeft 1 miljoen gereserveerd voor nieuwe projecten (ja dat is in deze tijd nog altijd mogelijk!), en de vraag is hoe gaan we die verstandig besteden. Scholen vernieuwen? Ja natuurlijk, belangrijk te investeren in de jeugd. Hart! Winkelcentrum moderniseren? Ja, ook belangrijk voor de leefbaarheid, moeten we ook iets mee (hoofd), gelukkig nemen de ondernemers zelf al een initiatief.

Een ding heeft helemaal niet op het bordje van de gemeenteraad gelegen en dat is het besluit over Middelburg-Rozenstad. Moet zeker een beslissing uit het hart zijn geweest: RODE ROZEN natuurlijk.

 

Peter de Doelder

Fractievoorzitter PvdA

pdoelder@me.com

 

Peter de Doelder

Peter de Doelder

Lid van de commissies Algemeen Bestuur en Ruimte Wijkcontactpersoon: Arnemuiden en Mortiere Portefeuilles: Algemene zaken; Financiën; Theater; Personeel; Veiligheid; Armoede- en minimabeleid; Participatiewet Huisarts Geb.  28-08-53 Arie van Driellaan 3 4333 CA Middelburg

Meer over Peter de Doelder