Door Pim van Kampen op 22 juni 2015

Het woord aan raadslid… Pim van Kampen

Fikse opgave voor onze gemeente – De Gemeente Middelburg moet de komende tijd de kosten naar beneden zien te krijgen. Dat gaan wij helaas allemaal voelen in onze portemonnee. Of het nu om bezuinigingen gaat of om verhoging van de belasting, het moet uit de lengte of de breedte komen.

Als PvdA staan wij op het standpunt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden moeten dragen. Voor ons is alles bespreekbaar en niets een taboe, ook verhoging van de belastingen niet. Op dit moment is Middelburg wat dit betreft één van de goedkoopste gemeenten van Zeeland.

Wij vinden dat we bijvoorbeeld voor de onroerende zaakbelasting (OZB) best op het niveau van het gemiddelde van Zeeland mogen komen, zeker als je bedenkt dat wij in een prachtige gemeente wonen met veel voorzieningen. Maar nu een voorbeeld ten aanzien van de OZB: ik betaal nu zelf zo’n € 400 per jaar OZB, met een verhoging in twee jaar tijd zou dat dan gaan naar ongeveer € 500, nog geen € 10 per maand. Dat is nog altijd minder dan de huurverhoging die vele gezinnen hebben. Voorbeeld: huur van € 600 per maand, 2 ½ % erbij is € 15 per maand.

Samen met alle partijen zullen we creatief en constructief moeten zoeken naar oplossingen. Wij vinden het ook belangrijk wat u ervan vindt. De komende maanden zullen wij dan ook met onze bekende PvdA-kar op allerlei plekken in onze gemeente uw mening vragen. Waar moet beslist niet op bezuinigd worden en waarop wel? Kan de OZB omhoog? Wie betaalt de rekening? Een aantal onderwerpen waar u alvast over kan nadenken: minder geld naar de groenvoorziening, minder straatlantarens laten branden, parkeergeld omhoog, meer samenwerken op Walcheren om zo personeelskosten te besparen… noem maar op.

Het wordt een spannende tijd, hopelijk wilt u meedenken onder het motto: De sterkste schouders, dragen de zwaarste lasten!

Pim van Kampen

Raadslid PvdA

 

Pim van Kampen

Pim van Kampen

Lid van de commissie Maatschappelijke Zaken Wijkcontactpersoon: Veersepoort/Klarenbeek, Nieuw Middelburg en St. Laurens Portefeuilles: Decentralisatie Passend onderwijs; Jeugdzorg en Wmo; Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs; Onderwijshuisvesting; Sport Voorzitter College van Bestuur bij Nobego Geb.  4-9-60 Grote Sternstraat 34 4332 DS  Middelburg

Meer over Pim van Kampen