30 oktober 2017

Het woord aan raadslid… Pim van Kampen

Midden in de Walcherse samenleving – Maandag 23 oktober is de gemeenteraad akkoord gegaan met een wijziging van de werkwijze van Porthos. Het kalenderjaar 2018 gaan we gebruiken om nieuwe werkwijzen in te voeren met als doel de zorg dichter bij de mensen in de wijken te brengen. En eenvoudiger. Een flinke klus. We hopen dat dit weer kan in goede samenwerking met Vlissingen en Veere. Alle inwoners van Walcheren hebben belang namelijk belang bij goede en bereikbare zorg voor iedereen die dat nodig heeft.

Ook is op initiatief van ons raadslid Jeroen Louws de motie en het amendement unaniem aangenomen om er voor te zorgen dat ook zzp’ers én studerende ouders met alleen een kleine studiefinanciering gebruik kunnen maken van het Fonds cultuur, sport en onderwijs. Een mooi resultaat voor die doelgroepen waar nog veel verborgen armoede zit.

Over een klein half jaar hebben we weer gemeenteraadsverkiezingen. Als PvdA Middelburg zoeken wij altijd het contact op met onze kiezers, de ene keer in de wijk en de andere keer op de markt. Wilt u graag dat wij bij u langs komen om over onderwerpen die bij u leven van gedachten te wisselen, nodig ons dan uit. Wij zijn voor u!