Door Pim van Kampen op 23 april 2014

Het woord aan raadslid… Pim van Kampen

Eerste indrukken –

Als jongen van 14 jaar ging ik regelmatig naar de raadsvergaderingen in de gemeente Oostburg, waar ik toen woonde. Toen nam ik voor: ooit wil ik mij als raadslid inzetten voor de stad waar ik woon. En nu, zo’n veertig jaar later, zit ik in de raad van Middelburg. Ik vind het een eer en het is dus een lang gekoesterde wens van mij.

De eerste vergaderingen zijn achter de rug. Je moet daar een beetje je eigen weg en je eigen stijl in vinden. Wat voor soort raadslid wil je zijn? Eén ding weet ik na die eerste vergaderingen in ieder geval zeker: ik wil graag mijn bijdrage leveren aan een raad waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Waar niet op de man gespeeld wordt, maar op de bal. Waar het debat gaat over argumenten, feiten en meningen. En iedereen in zijn waarde wordt gelaten.

Middelburg staat immers voor grote uitdagingen: er is minder geld te besteden, we hebben een flinke schuldenlast en het aantal werklozen is toegenomen. Dat vraagt om keuzes en die kunnen pijnlijk zijn. Het is dan ook belangrijk dat we als raad met z’n allen onze schouders eronder zetten in een open en transparante bestuurscultuur. Zo zou je niet te veel meer moeten praten over coalitie en oppositie. We moeten onze energie niet steken in het strijden met elkaar maar samen zoeken naar oplossingen.

Dat vraagt om vertrouwen. Een goede stap is gezet in de formatieronde door het instellen van werkgroepen waar alle partijen hun inbreng konden hebben. Wat mij betreft zetten we dit overleg structureel door.

Ik ga mijzelf vooral bezig houden met onderwijs, zorg en sport. Dat zijn de items waar ik door werk en vrijwilligerswerk al aardig in thuis ben. Ook wil ik me sterk maken voor de inwoners die het financieel minder goed hebben. Daarnaast ben ik een verbinder en gericht op samenwerken, ook Walchers, ook Zeeuws, daar geloof ik in. Ik heb er veel zin in.

Pim van Kampen

Raadslid PvdA

 

Pim van Kampen

Pim van Kampen

Lid van de commissie Maatschappelijke Zaken Wijkcontactpersoon: Veersepoort/Klarenbeek, Nieuw Middelburg en St. Laurens Portefeuilles: Decentralisatie Passend onderwijs; Jeugdzorg en Wmo; Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs; Onderwijshuisvesting; Sport Voorzitter College van Bestuur bij Nobego Geb.  4-9-60 Grote Sternstraat 34 4332 DS  Middelburg

Meer over Pim van Kampen