1 november 2013

Hoe besteedt Middelburg budgetten onderwijshuisvesting?

Zowel de landelijke als de regionale pers stond de afgelopen dagen vol over de wijze waarop sommige gemeenten hun budgetten voor onderhuisvesting besteden. De PvdA is benieuwd hoe dit in Middelburg gebeurt.

Peter de Doelder heeft daarom vandaag namens de partij vragen gesteld over de besteding van de financiën die de gemeente jaarlijks ontvang van het rijk om de schoolgebouwen in Middelburg te onderhouden. Dat is via de wet een plicht van iedere gemeente.

Al jaren horen we af en toe klachten van sommige schooldirecties over de bouwtoestand van hun scholen. We willen dus graag weten hoe dit geld door Middelburg wordt besteed en of alle geld dat beschikbaar was,  wel is uitgegeven aan de scholen. Bovendien blijkt er discussie te bestaan wat het schoolbestuur zelf moet betalen aan bijvoorbeeld de inrichting van de school en wat de gemeente wil betalen…