Door Marga de Brauwer op 14 november 2014

In Memoriam… Maja Westveer

 Op 6 november 2014 is Maja Westveer-Lokerse overleden. Fractielid Marga de Brauwer deelt herinneringen aan een betrokken partijgenoot en bestuurslid met ons.

 

Toen ik de overlijdensadvertentie las, dacht ik direct aan hoe onlosmakelijk verbonden Maja was met de PvdA Middelburg.

 

Zo’n vijf jaar geleden werd Maja lid van het bestuur van de PvdA afdeling Middelburg. Ik leerde haar kennen als iemand met het hart op de juiste plaats. Ze kwam op voor mensen die minder kansen hebben, mensen met een uitkering, mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze had een stevige mening over dossiers als de Schouwburg en de bouwput en vertelde hoe zij met haar man Rinus in Goes betrokken was bij de PvdA.

 

Maja woonde in een mooi appartement in Middelburg Zuid waar het bestuur altijd welkom was om te vergaderen. Omdat Maja een erg goede gastvrouw was, stonden altijd thee en koffie klaar met koeken en speculaas in sinterklaastijd. In die tijd werkte zij als notuliste bij een landelijk bureau en notuleerde voor de gemeenten Middelburg en Veere. In haar functie bezocht zij alle raadsvergaderingen nauwgezet. Zij volgde wethouders en fractievoorzitters kritisch en was niet bang om haar mening te geven. Maja was ambitieus en vastbesloten een opleiding te volgen om meer te betekenen voor de samenleving. Notuleren in de avonduren was vermoeiend en gaf niet genoeg voldoening. Zij ging de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk volgen. Door haar stage bij het Klaverblad kreeg zij veel kennis van de sociale wetten en kreeg daardoor een nog scherpere mening over de raadsvergaderingen. Ook bij de Stichting Welzijn Middelburg liep zij stage en was trots op het werk dat ze deed. In die tijd gingen we regelmatig ergens koffie drinken.

 

Zo’n drie jaar geleden werd Maja getroffen door een tumor. Het begon zoals ze zelf vertelde met het gevoel dat ze een beetje uit haar doen was. Had last van hoofdpijn en was soms duizelig. Kwam liever niet naar een vergadering. Op een nacht belde ze de dokter. Het ging echt niet goed met haar. Zo begon de lange weg van behandelingen. Chemokuren, bestralingen. Het heeft maanden geduurd. Ze moest zelfs aan het bestuur van de PvdA vertellen dat ze een poosje niet-van-de-partij kon zijn. Maja doorstond alle behandelingen dapper, in de verwachting dat het uiteindelijk beter met haar zou gaan. Gelukkig kwam er ook een periode waarin ze zich iets beter voelde.

 

Ondanks dat Maja sneller moe was en wat slechter ter been, wilde zij gewoon weer mee doen. Zij bleef trouw lid van het bestuur en volgde de agenda en verslagen van de raadsvergaderingen aandachtig. Regelmatig gingen wij ergens een kopje koffie met gebak halen. Om te oefenen liepen we vaak een stukje. Ze vertelde me dat haar linkerbeen wat sleepte en ze weinig kracht had in haar linker arm. Daarvoor kreeg zij wekelijks fysiotherapie en moest zij oefenen. Haar agenda was vol met afspraken met artsen en fysiotherapeuten, maar dat hoorde erbij. ‘Zolang ik nog goed kan denken hoor ik er gewoon bij’, vond ze en vertelde over haar afspraken in het ziekenhuis en hoe ze zelf alles organiseerde. Een echte doorzetter. Ook haar betrokkenheid bij de politiek bleef: ze volgde de debatten in de Tweede Kamer nauwgezet.

 

In de weekenden kwam haar zoon Peter thuis. Samen deden zij boodschappen en keken TV. Zij lette goed op Peter’s financiën en of hij zich aan de afspraken met zijn begeleider hield. ‘Opvoeden houdt niet op’ vond ze. Natuurlijk was ze trots op Peter: ‘hij doet het erg goed, is op tijd op zijn werk en zorgt voor zijn taken in het huis waar hij woont’. Ook vertelde zij over haar broers en schoonzussen die zoveel voor haar betekenden. Zij kon altijd een beroep op hen doen.

 

Bij de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 in Middelburg wilde zij graag gewoon meedoen. Samen met Anneke Hartman deelde zij rozen uit bij de winkelcentra in Dauwendaele en Zuid en deed mee met de Bingo in het Palet. Een enorme doorzetter.

 

Het lukte haar helaas niet het gevecht te winnen. Afgelopen dinsdag was de begrafenis in Goes. Een zaal vol familie, vrienden, PvdA-ers, mensen uit de zorg en anderen die haar goed kenden. Lieve woorden van haar broers. Peter hield een warm verhaal over zijn moeder met een sociaal hart, zijn herinneringen aan haar en hoe hij nu met zijn hand op zijn hart kan zeggen dat hij goed bezig is. Wij hebben als PvdA Middelburg een betrokken partijgenoot en bestuurslid verloren, Maja, met het hart op de juiste plaats.

 

Marga de Brauwer

Marga de Brauwer

Marga de Brauwer

Lid van de commissie Ruimte Wijkcontactpersoon: St. Laurens Beleidsadviseur gemeente Veere (parttime) Geb. 29-12-1959

Meer over Marga de Brauwer