2 maart 2014

Inwoners Zuid vragen aandacht verkeersveiligheid

De PvdA Middelburg was zaterdag 22 februari in de wijk Zuid. Fractieleden en andere vrijwilligers vroegen inwoners wat ze positief of negatief aan hun buurt vinden én wat de politiek moet oppakken.

Positief in de wijk scoren nog steeds het winkelaanbod en de rustige woonomgeving. Een flink aantal van de bewoners gaf aan nooit meer weg te willen uit de wijk.

Negatieve punten die bij inwoners leven zijn slecht tuinonderhoud en verrommeling van brandgangen, te weinig voorzieningen voor jongeren en jeugd tot 18 jaar, overlast van blowende mannen bij de garageboxen in de hoven, te weinig binding en samen leven van bewoners, slechte staat van woningen en de verkeersveiligheid in de Thibautstraat.

Wat de PvdA volgens bewoners moet aanpakken zijn:
– Meer voorzieningen dan wel activiteiten voor kinderen en jeugd. De wens is om dit samen met de bewoners voor elkaar te krijgen. Initiatieven vanuit de buurt zullen door de PvdA worden gesteund, omdat dit ook de band tussen inwoners vergroot.
– Troep en onderhoud openbare ruimte. Wat is nu taak gemeente en wat is taak Woongoed?
– Overleg van de gemeente met Woongoed over woningverbetering.
– Meer controle en handhaving door de politie.
– Inbraak preventie projecten van de grond krijgen.
– Nog verder aanpakken van de parkeerproblemen door het winkelcentrum en routes van en naar het winkelcentrum veiliger maken.
– Behoud van het minimabeleid en goede zorg in de buurt.

De PvdA gaat zich er sterk voor maken dat deze punten worden opgemaakt door de gemeente.

Klik hier voor digitale flyer Zuid