15 mei 2013

Jubilarissen in 2013

Dit jaar zijn binnen de afdeling Middelburg vijf leden 25 jaar lid en vier leden 50 jaar lid. Deze jubilarissen zijn de afgelopen weken met een bos rode rozen en de jubileumspeld bezocht door een vertegenwoordiger van het afdelingsbestuur. Wethouder Szarafinski werd tijdens een fractievergadering in het zonnetje gezet.

De 25 jarige jubilarissen zijn: onze wethouder S.J. Szarafinski, mevrouw A. Kruis-Bardelmeyer en de heren D.Kruis, P.H.A. Brakman en J.van de Voorde.

De afgelopen 25 jaar is er veel gebeurd op politiek gebied. De entree van vakbondsman Wim Kok als partijleider, de partijvernieuwing onde Felix Rottenberg. De Paarse periode waar de progressieve wetten betreffende het homohuwelijk en euthanasie zijn doorgevoer. De roerige en verdrietige periode rondom de verkiezingen van 200, het herstel in 2003 en de aanpak van de financiële crisis onder Wouterbos. Daarna voerden we gezamenlijk oppositie onder leiding van Job Cohen. En nu , onder het leiderschap van Diederik Samsom blijven we strijden voor een sterker en socialer Nederland.

De 50 jarige jubilarissen zijn: de heren A.van Vliet, P.Walraven, G.J. Zeef en J.W.Mijnsbergen.

50 jaar lid is een bijzonder lange periode. Wellicht kunnen deze leden zich nog herinneren de kabinetten Drees die in de naoorlogse periode een belangrijke rol speelden in de wederopbouw en de opbouw van de sociale zekerheid, waaronder de AOW. De opkomst van Nieuw Links en het bijzondere kabinet-Den  Uyl. De verkiezingswinst van 1977 die uiteindelijk resulteerde in de oppositiebankjes.

Henk van Bruggen

Mei 2013