Kandidaat raadslid voor de PvdA Middelburg in 2018?

30 augustus 2017

TER HERINNERING – Op 21 maart 2018 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. De PvdA in Middelburg wil graag een zo goed en zo groot mogelijke fractie realiseren. Om zo vanuit de raad bij te dragen aan een sociale en gezonde gemeente, waar het prettig leven is voor alle Middelburgers. PvdA-leden hebben nog tot 10 september a.s. uiterlijk de gelegenheid om zich kandidaat te stellen.

Voor kandidaat-raadsleden is een profiel opgesteld. Als lid van de fractie heb je een mooie en verantwoordelijke taak, om vanuit een controlerende en initiërende rol direct bij te dragen aan een sociale en gezonde gemeente. Dit profiel is bedoeld om aspirant-fractieleden inzicht te geven in wat de PvdA verwacht van fractieleden. Het profiel is grotendeels ontwikkeld voor het Centrum voor Lokaal Bestuur. Daarom roepen wij onze leden op zich kandidaat te stellen of om een kandidaat voor te dragen. Via deze link kunt u het Profiel-PvdA-fractieleden-2018 downloaden maar opvragen bij de secretaris kan ook.

Sollicitaties naar de functie van raadslid voorzien van een motivatie en CV kunnen tot uiterlijk 10 september 2017 worden gericht aan de kandidaatstellingscommissie via de e-mail: henkvanbruggen@zeelandnet.nl of via de post: Goudplevierhof 11, 4332 CM Middelburg.

Na ontvangst zendt de secretaris de beoogd kandidaat een bereidverklaring en erecode ter ondertekening. Wanneer deze terug zijn ontvangen is de kandidatuur een feit. Vervolgens gaat de kandidaatstellingscommissie aan het werk. De kandidaatstellingscommissie staat onder het voorzitterschap van Conny Boersma en bestaat verder uit Rob Stufkens, Henk van Bruggen en een vertegenwoordiger van de Jonge Socialisten.

De kandidatenlijst wordt ter vaststelling voorgelegd aan de algemene ledenvergadering op 23 november 2017. Op dezelfde vergadering zal ook het verkiezingsprogramma worden vastgesteld.