30 juli 2013

Kleverskerke erg tevreden over woonomgeving

De vrijwilligers van de PvdA zijn zaterdagochtend 20 juli op bezoek geweest in Kleverskerke. Naast het geven van een rode roos zijn er ook vragen gesteld aan de bewoners. Opvallend maar verheugend is hoe tevreden de bewoners van het ‘Middelburgse’ dorp zich tonen!

Bewoners van Kleverskerke zijn bijna zonder uitzondering zeer tevreden. Ze noemen bijna allemaal de rustige woonomgeving, sociale samenhang en grote sociale controle. Men weet dat er geen voorzieningen zijn in hun buurt en neemt daar ook genoegen mee. Sommigen van de bewoners kiezen zelfs daarvoor. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt door veel als prima ervaren. Sommige bewoners vinden dat ze onder Middelburg beter af zijn dan vroeger, dus voor 1997 onder de gemeente Arnemuiden. Slechts één persoon geeft aan dat het groenbeheer beter kan. Echt negatieve punten over het dorp worden niet genoemd.

Bewoners hopen wel dat de belbus en de brievenbus blijven, dat bij een volgende aanbesteding voor buslijnen Kleverskerke weer een echte bushalte krijgt én dat in verband met het vergrijzen van het dorp de bibliotheekbus het dorp misschien weer kan aandoen in de toekomst.

Deze digitale flyer is verspreid in Kleverskerke.