13 november 2018

Klimaat van samenwerken onder druk

Een PvdA-motie om vanaf 2019 tóch geld te besteden aan samenwerking aan het Fonds Zeeland in Stroomversnelling én het regiobureau, haalde het in de begrotingsraad maandagavond 12 november niet. Een iets positiever begrotingsoverschot had de voorkeur van bijna de gehele raad, boven deelnemen aan deze Zeeuwse initiatieven ván en vóór gemeenten. Dom, want die initiatieven zouden ook kansen voor Middelburg kunnen opleveren. En dat is nu maar de vraag.

Het Middelburgs college zegt samenwerking belangrijk te vinden, maar ontraadde de motie toch. Hoewel het eerder in antwoorden had aangegeven ‘te hopen dat het in 2019 niet ten koste zou gaan van initiatieven van Middelburgse ondernemers en instellingen’. Een overgrote meerderheid van de raadsfracties liet zich vervolgens overtuigen dat we dit geld nu niet hebben. Terwijl het dagelijks bestuur van de gemeente wel vergelijkbare bedragen structureel over heeft om een zwembad in Arnemuiden open te houden. De PvdA ziet met lede ogen aan hoe de samenwerkingsbereidheid op Walcheren en nu ook in Zeeland onder druk komt te staan. Middelburg procedeert met een buurgemeente over woningbouwafspraken, stelt de verdeling van kosten in een samenwerkingsverband Orionis ter discussie en zegt samenwerking in Porthos ‘pro forma’ op omdat het bang is dat we niet te krijgen wat we willen… Die houding van Middelburg First staat de PvdA absoluut niet aan.

Samenwerking is voor de PvdA een vanzelfsprekendheid. Met mede-overheden, met marktpartijen, met alle partijen die er voor kunnen zorgen dat ‘we’ onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk kunnen (blijven) bedienen. De PvdA ziet samenwerking met andere gemeenten en organisaties als een noodzakelijk middel om goede kwaliteit te kunnen (blijven) leveren. En dat betekent dan ook wel eens dat je dan vanuit solidariteit misschien niet direct voor eigen gewin kiest. We zien daarom zeer kritisch toe welke gevolgen de optredens van het college in dossiers als Porthos, Orionis, woningmarktafspraken en de economische versterking van Zeeland gaan opleveren de komende jaren.

Klik hier voor de motie samenwerken