10 maart 2017

Krijgt een Kamerlid wel iets voor elkaar??

Beste stadsgenoot,

Op 15 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Graag breng ik onder uw aandacht dat u kunt kiezen voor iemand die bij u in de stad of misschien zelfs wijk woont.

Na een periode van ruim 10 jaar als wethouder van Middelburg werd ik in 2012 lid van de Tweede kamer. Naast mijn portefeuille bouwen en wonen heb ik me ingezet voor vele onderwerpen die in Zeeland spelen.

Wat ik als wethouder al ervoer werd bevestigd in Den Haag. Ze weten daar vaak echt niet hoe de hazen hier lopen. In Zeeland zijn de omstandigheden vaak volstrekt anders dan in de Randstad. De aantallen zijn kleiner en de afstanden groter. We hebben hier kwaliteiten van rust, ruimte en natuur. Prachtige steden en dorpen. Vaak goede voorzieningen en een sterk bedrijfsleven dat zorgt voor vele banen. Mensen die nog naar elkaar omkijken. Sterke kanten maar ook zwakkere. Kansen en bedreigingen. Ik heb ervaren dat het van groot belang is dat er in de Kamer mensen zitten die geworteld zijn in de regio. Mensen die aan de bel kunnen trekken als Zeeland er te bekaaid vanaf komt. Aan de bel trekken als er kansen zijn die aan de neus van Zeeland voorbij dreigen te gaan. Aan de bel kunnen trekken als er problemen zijn waar maatwerkoplossingen voor nodig zijn.

Ik heb de afgelopen vier en een half jaar getracht het Zeeuwse geluid in de Tweede Kamer te laten doorklinken. Onder deze oproep vindt u een link naar een bloemlezing met onderwerpen.

Ik wil dat de komende vier jaar weer graag doen. Daarvoor heb ik uiteraard voldoende steun nodig. Ik hoop dat ik op uw stem mag rekenen.

 

met vriendelijke groet,

Albert de Vries

 

Klik hier voor Krijgt een kamerlid wel iets voor elkaar? – Mijn resultaten