6 augustus 2018

Kwetsbare jongeren blijven begeleiden naar werk

PvdA/GroenLinks en PvdA stellen vragen aan de colleges van Walcherse gemeenten over de gevolgen van het wegvallen van de EU-bijdrage door vastgelopen begrotingsonderhandelingen. Onze fracties vinden het begeleiden van jongeren naar werk een goede investering en zien hier een belangrijke rol voor Orionis.

De Walcherse fracties roepen in onze vragen op te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het stoppen van de financiering en om te zoeken naar een oplossing om de begeleiding te blijven garanderen. De beantwoording van de vragen willen we agenderen voor de eerstvolgende regionale commissievergadering.

Klik hier voor de Artikel 41 vragen Begeleiding kwetsbare jongeren naar werk