Door Jeroen Louws op 6 februari 2013

Meer aandacht voor problemen krimpgebieden

Middelburgs PvdA-kamerlid Albert de Vries wil dat minister Blok de gevolgen van de bezuinigingen op de Rijksoverheid in de krimpgebieden in kaart gaat brengen en vooraf gaat coördineren. Omdat nu ieder ministerie zelf de bezuiniging invult is vaak niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor bepaalde regio’s en worden sommige gebieden onevenredig hard getroffen. Dat moet en kan anders.

Door de minister voorafgaand te laten coördineren wil de PvdA de economische structuur van deze gebieden op peil houden. Een slechte coördinatie van de bezuinigingen kan in gebieden met een afnemende economische activiteit vervelende bijeffecten hebben.

Bij de overheid weet soms de linkerhand niet wat de rechterhand doet. Dat kan ertoe leiden dat in krimpgebieden vlak na elkaar het plaatselijke belastingdienstkantoor, de gevangenis en de sociale verzekeringsbank sluiten. Die combinatie zorgt ervoor dat jonge gezinnen wegtrekken, waardoor de bakker en de slager failliet gaan. We moeten als rijksoverheid meer oog hebben voor dergelijke gevolgen. Door een goede coördinatie kan je deze problemen voorkomen.

Eerder concludeerde ook de Algemene Rekenkamer al dat iedere Rijksorganisatie een eigen plan trekt waardoor de effecten voor krimpregio’s nergens worden bijgehouden. De PvdA wil dat minister Blok de gevolgen per regio in kaart brengt waardoor kwetsbare gebieden kunnen worden ontzien. Een dergelijke ‘voortgangrapportage krimp’ werd voor het laatst gemaakt door minister Van der Laan.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag 6 februari met minister Blok. Albert de Vries gaat zich ervoor inzetten dat de problemen van krimpgebieden vaker op de agenda in Den Haag komen.

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws