11 maart 2019

Met onze ‘rode olifant’ in actie voor toegankelijkheid

De PvdA stoort zich aan de gebrekkige toegankelijkheid van openbare gebouwen en openbare ruimten in Middelburg. Ondanks het al in 2016 overnemen van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, kun je in Middelburg met een beperking nog steeds niet fatsoenlijk toegang krijgen tot een gebouw zoals bijvoorbeeld de Zeeuwse Bibliotheek. Met de actie ‘Rode Olifant’ roepen we onze inwoners op om alle hindernissen waar zij op dit gebied nog letterlijk of figuurlijk over struikelen, te melden. De PvdA wil dat iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht wat voor beperking hij of zij heeft.

Zaterdag 16 maart zullen we als startschot én ter ondersteuning van onze actie om half 11 bij de ingang van de Zeeuwse Bibliotheek rode olifanten worden geschilderd op de stoep van de bibliotheek. Aan inwoners doen we uitdrukkelijk de oproep om alle gebreken die ze constateren te melden. Dat kan vanaf 11.00 uur op de Markt waar we op onze vertrouwde stek in gesprek gaan en graag voorbeelden van u horen. Dat kan ook per mail of via onze facebookpagina’s: rode.olifant.middelburg@gmail.com of pvdamiddelburg@gmail.com. De PvdA zal de locaties voorzien van een rode olifant en opnemen in een ‘roodschrift’ dat we later in het jaar aanbieden aan het Middelburgse college.

Ondanks een unaniem aangenomen motie in november 2016 bij de inwerkingtreding van het VN-verdrag over mensen met een beperking, ontbreekt het aan concrete actie. Een raadsvoorstel in mei 2017 en een workshop een jaar later hebben nog niet geleid tot een toegankelijk bibliotheek. Tijd voor actie! Zie de Rode Olifant op youtube: https://youtu.be/8NjlLFlVxBM