Door Peter de Doelder op 8 februari 2014

Middelburg loopt voorop!

Middelburg loopt voorop met het beleid waarbij de traditionele verzorgingstehuizen zijn afgeschaft en er woon- en zorgvormen zijn die beter aansluiten bij de specifieke wensen. Zorg op maat: de bewoner doet zelf wat lukt en wordt daarin gestimuleerd door de zelfstandige woonvorm.

Enige tijd geleden kwam ik in een verzorgingstehuis en sprak met een van de verzorgenden. Ze had niet veel tijd, want zij moest een van de bewoners gaan helpen met het middageten. Binnenkort werd het verzorgingshuis gesloten en de mensen die daar woonden, zouden verhuizen naar een modern complex waar ze een eigen appartement kregen.  Voortaan zou iedereen zelfstandig eten  in het eigen appartement. De verzorgende vertelde me dat ze dat eigenlijk onverantwoord vond, want veel mensen in haar huis waren erg zorgbehoeftig; ze konden bijna niets meer zelf. Hoe moest dat worden opgelost? Ik had geen antwoord en wenste haar veel sterkte.

Enkele maanden na de verhuizing ontmoette ik haar in het nieuwe complex. Uiteraard vroeg ik haar hoe het ging. Het was haar heel erg meegevallen, het verliep allemaal heel ontspannen. Ik vroeg nog even naar die mevrouw die ze dagelijks moest helpen met het eten. Daar kwam ze toevallig net vandaan en ze stond nog een beetje bij te komen van de verrassing. Want toen ze binnenkwam om te helpen met eten zei mevrouw: ‘ ik heb mijn eten net op en het afwasje heb ik ook vast gedaan, je kunt het zo meenemen hoor.’

Een mooi voorbeeld van zorg op maat: de bewoner doet zelf wat lukt en wordt daarin gestimuleerd door de zelfstandige woonvorm. Als mevrouw echt blijvend hulp nodig had gehad met eten, was de verzorgende daarvoor beschikbaar geweest. De woonservicezones blijken dus een goed effect te hebben, we maken mensen daarmee niet afhankelijker van hulpverleners dan nodig en dat is precies wat ik bedoel met efficiënt omgaan met de middelen die we hebben. Bovendien voelen mensen zich vaak beter als ze zoveel mogelijk zelfstandig blijven.

Middelburg loopt voorop met dit beleid, waarbij de traditionele verzorgingstehuizen zijn afgeschaft en er woon- en zorgvormen zijn die beter aansluiten bij de specifieke wensen. Een resultaat om trots op te zijn, te koesteren en uit te bouwen. Voorop staat: we laten onze ouderen niet in de steek, maar zorgen voor goede huisvesting en bereikbare hulp dicht bij huis. Mensen die hulp echt nodig hebben kunnen er op rekenen dat de gemeente daarvoor zorgt. Steun en verzorging thuis is en blijft voor iedereen beschikbaar in allerlei varianten van eens per week, tot zelfs 24 uurs-zorg.

Peter de Doelder

Peter de Doelder

Lid van de commissies Algemeen Bestuur en Ruimte Wijkcontactpersoon: Arnemuiden en Mortiere Portefeuilles: Algemene zaken; Financiën; Theater; Personeel; Veiligheid; Armoede- en minimabeleid; Participatiewet Huisarts Geb.  28-08-53 Arie van Driellaan 3 4333 CA Middelburg

Meer over Peter de Doelder