25 april 2014

Nieuwe college mét PvdA-wethouder gepresenteerd

PvdA, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie in Middelburg hebben donderdagmiddag 24 april het werkprogramma gepresenteerd waarmee ze het college de komende vier jaar aan het werk zetten. Namens onze partij zal Saskia Szarafinski de komende vier jaar als wethouder in het college plaatsnemen.

In het stadskantoor zetten de fractievoorzitters gisterenmiddag hun handtekeningen onder het document. Het werkprogramma is opgebouwd rond vijf thema’s: heroriëntering gemeentelijke taken, sociaal domein, burgerparticipatie, gemeentefinanciën en grondbedrijf. Zeven van de negen partijen in de gemeenteraad hebben hierover meegesproken; behalve de coalitiegenoten ook SP en GroenLinks. D66 en LPM wilden niet meedoen aan de werkgroepen die hiervoor waren opgezet. Het werkprogramma is niet dichtgetimmerd met afspraken, zodat alle partijen in de raad er nog invloed op kunnen hebben.

Wethouders

De ‘wethouders-ploeg’ zal de komende vier jaar naast Saskia bestaan uit Chris Simons (VVD), Chris Dekker (SGP), Johan Aalbers (CDA) en Arjan Beekman (CU). De precieze portefeuilleverdeling wordt op dit moment nog besproken en zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Naast de vijf thema’s waarmee het college aan de slag moet, zijn er ook nog tien specifieke onderwerpen in het werkprogramma opgenomen. Dat zijn een actieplan voor de binnenstad; geen ontwikkeling van bedrijventerrein Trekdijk in de komende vier jaar tenzij er concreet belangstelling voor is of het voor Walcheren nodig is; vestiging van sportwinkel Decathlon op ZEP; afwerking van de bouwput; zondagsrust; verder onderhandelen met de exploitant van de schouwburg; samenwerking met Veere, Vlissingen en Schouwen-Duiveland; instandhouding van het leerlingenvervoer; geen coffeeshop en actualiseren Kwaliteitsatlas Middelburg 2030.

Werkprogramma 2014-2018