4 december 2018

Oproep tot samenwerking in open brief

De PvdA wil de inwoners van Walcheren de best mogelijke zorg bieden. Zorgaanbieders, WMO-raden én een evaluatierapport benadrukken allemaal het belang van samenwerking. Toch besluiten colleges op dit moment om deze samenwerking stop te zetten. De PvdA vindt dat de Walcherse inwoners recht hebben op besluitvorming die gebaseerd is op iets beters dan onderbuikgevoelens en gekwetstheden. Wat betreft de Walcherse PvdA-fracties is het duidelijk: we gaan 100% voor voortzetting van de samenwerking, of misschien kunnen we beter zeggen: we moeten eindelijk eens echt gaan samenwerken!

In vergaderingen van de Middelburgse gemeenteraad heeft de PvdA de afgelopen maanden bovenstaand geluid duidelijk laten horen. Samen met onze andere Walcherse collegafracties is dat geluid ook gezamenlijk geuit in de regionale commissievergadering onlangs in Domburg. Het geluid dat samenwerking wat ons betreft wel een doel is, is met bijgaande open brief verwoord richting de Provinciale Zeeuwse Courant.

De Walcherse PvdA fracties