17 december 2018

Oud-voorzitter Hans Lander overleden

Afgelopen week bereikte ons het droeve bericht dat partijgenoot Hans Lander op 79-jarige leeftijd is overleden. Zijn dierbaren hebben in besloten kring afscheid van hem genomen.

Hans Lander werd na zijn werkzame leven als griffier bij de Provinciale Staten opnieuw actief voor de lokale afdeling voor onze partij. Tot 2005 was hij voorzitter van de afdeling en was hij ook nauw betrokken bij de kandidaatstelling van de gemeenteraad. Na zijn pensionering eind jaren negentig blies hij Rood Kontakt, ons afdelingsblad destijds, nieuw leven in en startte samen met zijn vrouw Corrie ook de éérste digitale editie. Het tekende Hans. In een portret voor Facade 2017 in de Middelburgse Bode leren we import-Zeeuw die een grote liefde voor Middelburg kennen als een progressief partijlid met brede belangstelling die ook op latere leeftijd goed op de hoogte bleef en zich daarbij bediende van alle nieewe communicatiemiddelen. We zullen zijn betrokkenheid en kritische beschouwingen via Facebook missen.