2 maart 2016

PvdA blijft bij standpunt vervangen bomen Loskade

Afgelopen maandag vergaderde de gemeenteraad opnieuw over de kap – maar eigenlijk vervanging – van 18 zilverpopulieren aan de Loskade. De PvdA-fractie bleef bij het eerder zorgvuldig afgewogen standpunt. Onderstaande stemverklaring sprak fractievoorzitter Peter de Doelder uit in het debat.

“Vanavond vergadert de gemeenteraad Middelburg over 18 bomen. Het enkele weken genomen besluit om deze te kappen vond geen genade bij een minderheid van deze raad. Toch was deze genomen met een ruime meerderheid van de democratisch gekozen leden van dezelfde raad. Zoals in de vorige vergadering door de PvdA is medegedeeld hebben wij enkel dagen voor de raadsvergadering van 29 januari de buurtbewoners van de Loskade gehoord; voorts vinden wij dat het college het proces goed doorlopen heeft, en zien wij geen nieuwe inhoudelijke argumenten om van mening te veranderen.

 

Over de gang van zaken rondom dit raadsbesluit willen wij nog het volgende kwijt. Wij vragen ons af of een extra vergadering over dit onderwerp nu wel het juiste middels is. Gaan we dit iedere keer doen als een besluit een aantal leden onwelgevallig is?? Wat is belangrijk? Wat niet? Nemen de burgers ons, als politici, nog wel serieus als er na een democratisch proces een besluit is genomen en een gedeelte van de raad daar weer op terug wil komen?”