15 april 2013

PvdA en Christen Unie gezamenlijk in ARMOEDEBESTRIJDING

De PvdA en de CU in de gemeenteraad Middelburg hebben de handen ineen geslagen om de voorgenomen bezuiniging op armoedebestrijding in Middelburg ongedaan te maken.

In de voorstellen die maandag 15 april in de gemeenteraad worden behandeld is een bezuiniging van € 250.000 opgenomen op de zogenoemde minima-voorzieningen. De CU en PvdA dienen daarom een gezamenlijk amendement in. Bezuinigen op de minima doe je niet, dat is een kwestie van fatsoen. Dat klemt des te meer in deze economisch moeilijke tijd.

Wij willen de mensen die van een minimaal inkomen moeten leven niet NOG verder in de put helpen. Het gaat hier niet alleen om mensen die van een uitkering moeten leven maar inmiddels weten we dat er ook een groep werkenden is, bijvoorbeeld ZZP-er, alpha-hulp die het financieel heel moeilijk hebben. Gelukkig hebben we daarvoor een vangnet en daar bezuinigen wij niet op.

Blijkt overigens dat nog lang niet iedereen volledig gebruik maakt van de financiële aanvullende voorzieningen die de gemeente Middelburg ter beschikking stelt. Dat is een van de grote uitdagingen voor de gemeente in 2013!