15 november 2014

PvdA feliciteert Dauwendaele met investeringen in hun wijk

De PvdA Middelburg is blij dat de gemeente geld gaat investeren in Dauwendaele. Met het raadsvoorstel van wijkwethouder en PvdA-wethouder Saskia Szarafinski wordt nu eindelijk een start gemaakt met de vernieuwing van de wijk. Zoals u weet maakte de PvdA zich met ‘één miljoen voor Dauwendaele’ in de verkiezingscampagne sterk voor investeringen in de wijk.

Met de financiële investering in Dauwendaele komt deze wijk nu dus ook echt aan de beurt. Het winkelcentrum uit begin jaren zeventig is hoog nodig aan renovatie toe. De PvdA heeft de laatste jaren steeds aandacht gevraagd voor de wijk Dauwendaele en is blij dat de verbeteringen nu echt in gang worden gezet. Een nieuw hart in de wijk zal de wijk weer een stap in de goede richting brengen.

Flyer Dauwendaele