17 juli 2018

PvdA-fractie Middelburg en Vlissingen over de opzegging van de samenwerking in Porthos

De PvdA-fracties van de Middelburgse en Vlissingse gemeenteraden zijn diep teleurgesteld dat de samenwerking die de drie gemeenten hebben in het zorg- en jeugddomein, onder zware druk is gezet de afgelopen weken. Met de pro forma opzegging van de overeenkomst door Middelburg en Vlissingen, wordt het onderlinge vertrouwen op het spel gezet, juist nu samen was gekozen voor een zorgvuldig evaluatietraject.De PvdA-fracties vinden het onbegrijpelijk dat Middelburg en Vlissingen onwetend van de gevolgen niet net als Veere extra tijd willen kopen, maar kiezen voor een onzeker vervolgtraject.

 

De PvdA had graag gezien dat Middelburg en Vlissingen onder de tijdsdruk van de evaluatie conform het Veerse voorstel hadden gekozen voor verlenging. Alle drie de Walcherse gemeenteraden hebben immers keer op keer uitgesproken dat er rust moet komen voor Porthos om zich verder Walchers te ontwikkelen én dat verdere besluitvorming over Porthos gebaseerd moet zijn op de uitkomsten van de evaluatie die op dit moment wordt uitgevoerd.

Met het pro forma opzeggen van de samenwerking maken de colleges van Middelburg en Vlissingen, het opnieuw tot optie een dikke streep door deze uitgangspunten te zetten. Daarnaast is in zowel Middelburg als Vlissingen zeer slordig omgesprongen met de democratische spelregels. Juist nu afgesproken was om de regionale commissie meer in te zetten in de voorbereiding van de besluitvorming van samenwerkingszaken, zetten Middelburg en Vlissingen hun raden buitenspel en kiezen de colleges voor een eigen koers. De PvdA vindt het daarom van het grootste belang dat de negatieve gevolgen van het pro forma opzeggen van de samenwerking zo beperkt mogelijk blijven. Daarom doen wij de volgende, zeer dringende, oproep:

De tijd van theekransjes over de samenwerking tussen de Walcherse gemeentes is voorbij, het komt nu aan op daden!!! Wij roepen de drie betrokken wethouders op om tot het uiterste te gaan om de samenwerking in Porthos te herstellen en daarbij de democratische spelregels te respecteren.

 

Namens de PvdA-fractie Vlissingen,                                   Namens de PvdA-fractie Middelburg,

Frances Oreel                                                                          Jeroen Louws