Door Jeroen Louws op 29 januari 2013

PvdA-motie voor inclusief onderwijs aangenomen

De Middelburgse gemeenteraad ging maandag akkoord met het raadsvoorstel voor het passend onderwijs op Walcheren. Ook de door de PvdA-ingediende motie om het gedachtegoed van inclusief onderwijs daarbij te stimuleren werd bijna unaniem overgenomen. Alleen de SGP stemde niet in.

De drie Walcherse gemeenten werken sinds begin 2012 samen ter voorbereiding op de aanstaande decentralisaties. De invoering van het passend onderwijs is eveneens onderdeel van dit project. Met passend onderwijs wordt beoogd dat er een passend onderwijsaanbod komt voor alle kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-23 jaar, in het bijzonder leerlingen met speciale zorgbehoeften. Hoewel het primaat voor passend onderwijs bij het onderwijs ligt, is het een stelselvernieuwing die ook gevolgen zal hebben voor gemeenten, met name vanwege de transitie jeugdzorg.

In aanvulling op de uitstekende ideeën rondom passend onderwijs nam de PvdA afgelopen weken het initiatief om ook ‘inclusief onderwijs’ te stimuleren. De partij wil dat scholen in Middelburg ook streven om kinderen met een beperking zoveel mogelijk een plekje te bieden. Niet meer denken in beperkingen, maar in kansen. In het voorjaar van 2012 heeft de PvdA een motie ingediend over het stimuleren van de rechten van de mens met beperkingen en het Kabinet Rutte II wil deze rechten ook gaan verzilveren. De PvdA wil graag met zoveel mogelijk partijen gaan nadenken over passend onderwijs, en nog een stapje verder willen gaan naar die inclusieve samenleving.

Met onderstaande motie die PvdA samen met ChristenUnie, CDA, Duurzaam Rood en D66 indiende, heeft de gemeenteraad van Middelburg het college de opdracht gegeven met de betrokken partijen op korte termijn in gesprek te gaan zodat beleid kan worden ontwikkeld om van Middelburg een inclusieve gemeente te maken.

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws